เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ กาญจนดิษฐ์ 84160
ชื่อที่ทำการ : กาญจนดิษฐ์
Postoffice Name : KANCHANADIT
ที่อยู่ : 130/5 หมู่1 ถนนหน้าอำเภอ กะแดะ กาญจนดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี
โทร. : 0 7737 9076
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   กรูดกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
   กะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
   คลองสระกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
   ช้างขวากาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
   ช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
   ตะเคียนทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
   ท่าทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
   ท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี\"เฉพาะ หมู่ 1-4, 6-8, 11(ส่วนหมู่ 5, 9-10, 12-13 ใช้รหัส 84340)\"
   ป่าร่อนกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
   พลายวาสกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
   ชลครามดอนสักสุราษฎร์ธานี
       Tags : กาญจนดิษฐ์ 84160 รหัสไปราณีย์ กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี,รหัสไปราณีย์ กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี,รหัสไปราณีย์ คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี,รหัสไปราณีย์ ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี,รหัสไปราณีย์ ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี,รหัสไปราณีย์ ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี,รหัสไปราณีย์ ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี,รหัสไปราณีย์ ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี,รหัสไปราณีย์ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี,รหัสไปราณีย์ พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี,รหัสไปราณีย์ ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี,