เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์

กระดาษพิมพ์ที่อยู่

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดสงขลา


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
90270กระแสสินธุ์กระแสสินธุ์สงขลา
90270เกาะใหญ่กระแสสินธุ์สงขลา
90270เชิงแสกระแสสินธุ์สงขลา
90270โรงกระแสสินธุ์สงขลา
90110คลองหลาคลองหอยโข่งสงขลา
90230คลองหอยโข่งคลองหอยโข่งสงขลา
90230ทุ่งลานคลองหอยโข่งสงขลา
90220ควนโสควนเนียงสงขลา
90220บางเหรียงควนเนียงสงขลา
90220รัตภูมิควนเนียงสงขลา
90220ห้วยลึกควนเนียงสงขลา
90130ขุนตัดหวายจะนะสงขลา
90130คลองเปียะจะนะสงขลา
90130คูจะนะสงขลา
90130แคจะนะสงขลา
90130จะโหนงจะนะสงขลา
90130ตลิ่งชันจะนะสงขลา
90130ท่าหมอไทรจะนะสงขลา
90130นาทับจะนะสงขลา
90130นาหว้าจะนะสงขลา
90130น้ำขาวจะนะสงขลา
90130บ้านนาจะนะสงขลา
90130ป่าชิงจะนะสงขลา
90130สะกอมจะนะสงขลา
90130สะพานไม้แก่นจะนะสงขลา
90150เกาะสะบ้าเทพาสงขลา
90150ท่าม่วงเทพาสงขลา\"เฉพาะ หมู่ 1, 5, 8-9, 11, 13-14(ส่วนหมู่ 2-4, 6-7, 10, 12 ใช้รหัส 90260)\"
90260ท่าม่วงเทพาสงขลา\"เฉพาะ หมู่ 2-4, 6-7, 10, 12(ส่วนหมู่ 1, 5, 8-9, 11, 13-14 ใช้รหัส 90150)\"
90150เทพาเทพาสงขลา
90150ปากบางเทพาสงขลา
90260ลำไพลเทพาสงขลา
90260วังใหญ่เทพาสงขลา
90150สะกอมเทพาสงขลา
90160คลองกวางนาทวีสงขลา
90160คลองทรายนาทวีสงขลา
90160ฉางนาทวีสงขลา
90160ทับช้างนาทวีสงขลา
90160ท่าประดู่นาทวีสงขลา
90160นาทวีนาทวีสงขลา
90160นาหมอศรีนาทวีสงขลา
90160ประกอบนาทวีสงขลา
90160ปลักหนูนาทวีสงขลา
90160สะท้อนนาทวีสงขลา
90310คลองหรังนาหม่อมสงขลา
90310ทุ่งขมิ้นนาหม่อมสงขลา
90310นาหม่อมนาหม่อมสงขลา
90310พิจิตรนาหม่อมสงขลา
90110ท่าช้างบางกล่ำสงขลา
90110บางกล่ำบางกล่ำสงขลา
90110บ้านหารบางกล่ำสงขลา
90110แม่ทอมบางกล่ำสงขลา
90000เกาะแต้วเมืองสงขลาสงขลา
90100เกาะยอเมืองสงขลาสงขลา
90000เขารูปช้างเมืองสงขลาสงขลา
90000ทุ่งหวังเมืองสงขลาสงขลา
90000บ่อยางเมืองสงขลาสงขลา
90100พะวงเมืองสงขลาสงขลา
90140คลองแดนระโนดสงขลา
90140แดนสงวนระโนดสงขลา
90140ตะเครียะระโนดสงขลา
90140ท่าบอนระโนดสงขลา
90140บ่อตรุระโนดสงขลา
90140บ้านขาวระโนดสงขลา
90140บ้านใหม่ระโนดสงขลา
90140ปากแตระระโนดสงขลา
90140พังยางระโนดสงขลา
90140ระโนดระโนดสงขลา
90140ระวะระโนดสงขลา
90140วัดสนระโนดสงขลา
90180กำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา
90180เขาพระรัตภูมิสงขลา
90180ควนรูรัตภูมิสงขลา\"เฉพาะ หมู่ 1-2, 7(ส่วนหมู่ 3-6, 8-9 ใช้รหัส 90220)\"
90220ควนรูรัตภูมิสงขลา\"เฉพาะ หมู่ 3-6, 8-9(ส่วนหมู่ 1-2, 7 ใช้รหัส 90180)\"
90180คูหาใต้รัตภูมิสงขลา
90180ท่าชะมวงรัตภูมิสงขลา
90190กระดังงาสทิงพระสงขลา
90190คลองรีสทิงพระสงขลา
90190คูขุดสทิงพระสงขลา
90190จะทิ้งพระสทิงพระสงขลา
90190ชุมพลสทิงพระสงขลา
90190ดีหลวงสทิงพระสงขลา
90190ท่าหินสทิงพระสงขลา
90190บ่อดานสทิงพระสงขลา
90190บ่อแดงสทิงพระสงขลา
90190วัดจันทร์สทิงพระสงขลา
90190สนามชัยสทิงพระสงขลา
90170เขามีเกียรติสะเดาสงขลา
90170ท่าโพธิ์สะเดาสงขลา
90240ทุ่งหมอสะเดาสงขลา
90120ปริกสะเดาสงขลา
90240ปาดังเบซาร์สะเดาสงขลา
90170พังลาสะเดาสงขลา
90120สะเดาสะเดาสงขลา
90120สำนักขามสะเดาสงขลา\"เฉพาะ หมู่ 3-4(ส่วนหมู่ 1-2, 5-7 ใช้รหัส 90320)\"
90320สำนักขามสะเดาสงขลา\"เฉพาะ หมู่ 1-2, 5-7(ส่วนหมู่ 3-4 ใช้รหัส 90120)\"
90120สำนักแต้วสะเดาสงขลา
90210เขาแดงสะบ้าย้อยสงขลา
90210คูหาสะบ้าย้อยสงขลา
90210จะแหนสะบ้าย้อยสงขลา
90210ทุ่งพอสะบ้าย้อยสงขลา
90210ธารคีรีสะบ้าย้อยสงขลา
90210บ้านโหนดสะบ้าย้อยสงขลา
90210บาโหยสะบ้าย้อยสงขลา
90210เปียนสะบ้าย้อยสงขลา
90210สะบ้าย้อยสะบ้าย้อยสงขลา
90330ชะแล้สิงหนครสงขลา
90280ชิงโคสิงหนครสงขลา
90280ทำนบสิงหนครสงขลา
90330บางเขียดสิงหนครสงขลา
90330ปากรอสิงหนครสงขลา
90330ป่าขาดสิงหนครสงขลา
90330ม่วงงามสิงหนครสงขลา
90330รำแดงสิงหนครสงขลา
90330วัดขนุนสิงหนครสงขลา
90280สทิงหม้อสิงหนครสงขลา
90280หัวเขาสิงหนครสงขลา
90110คลองแหหาดใหญ่สงขลา
90110คลองอู่ตะเภาหาดใหญ่สงขลา
90110ควนลังหาดใหญ่สงขลา
90110คอหงส์หาดใหญ่สงขลา\"ทั้งตำบล(ยกเว้นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยสงขลา ใช้รหัส 90112)\"
90110คูเต่าหาดใหญ่สงขลา
90110ฉลุงหาดใหญ่สงขลา
90110ท่าข้ามหาดใหญ่สงขลา
90110ทุ่งตำเสาหาดใหญ่สงขลา
90110ทุ่งใหญ่หาดใหญ่สงขลา
90110น้ำน้อยหาดใหญ่สงขลา
90250บ้านพรุหาดใหญ่สงขลา
90230พะตงหาดใหญ่สงขลา
90110หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล กระแสสินธุ์ อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะใหญ่ อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชิงแส อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล โรง อำเภอ กระแสสินธุ์ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองหลา อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งลาน อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ควนโส อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางเหรียง อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล รัตภูมิ อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยลึก อำเภอ ควนเนียง จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขุนตัดหวาย อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองเปียะ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คู อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล แค อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล จะโหนง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตลิ่งชัน อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าหมอไทร อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาทับ อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาหว้า อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำขาว อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านนา อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าชิง อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะกอม อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะพานไม้แก่น อำเภอ จะนะ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะสะบ้า อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าม่วง อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าม่วง อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เทพา อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากบาง อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลำไพล อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล วังใหญ่ อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะกอม อำเภอ เทพา จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองกวาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองทราย อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ฉาง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทับช้าง อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าประดู่ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาหมอศรี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ประกอบ อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปลักหนู อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะท้อน อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองหรัง อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งขมิ้น อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาหม่อม อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พิจิตร อำเภอ นาหม่อม จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าช้าง อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางกล่ำ อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านหาร อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ทอม อำเภอ บางกล่ำ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะแต้ว อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เกาะยอ อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขารูปช้าง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งหวัง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อยาง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พะวง อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองแดน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล แดนสงวน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตะเครียะ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าบอน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อตรุ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านขาว อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านใหม่ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากแตระ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พังยาง อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ระโนด อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ระวะ อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดสน อำเภอ ระโนด จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาพระ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ควนรู อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าชะมวง อำเภอ รัตภูมิ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล กระดังงา อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองรี อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คูขุด อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชุมพล อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดีหลวง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าหิน อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อดาน อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อแดง อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดจันทร์ อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สนามชัย อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขามีเกียรติ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าโพธิ์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งหมอ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปริก อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปาดังเบซาร์ อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พังลา อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะเดา อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำนักขาม อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำนักขาม อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำนักแต้ว อำเภอ สะเดา จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขาแดง อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คูหา อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล จะแหน อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งพอ อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ธารคีรี อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านโหนด อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บาโหย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล เปียน อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะบ้าย้อย อำเภอ สะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชะแล้ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชิงโค อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทำนบ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บางเขียด อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปากรอ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าขาด อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ม่วงงาม อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล รำแดง อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดขนุน อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล สทิงหม้อ อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หัวเขา อำเภอ สิงหนคร จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองแห อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คลองอู่ตะเภา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ควนลัง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล คูเต่า อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าข้าม อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งตำเสา อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำน้อย อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล พะตง อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,รหัสไปราณีย์ ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา,