เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50270


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  อมธูด1กองแขก แม่แจ่มเชียงใหม่
  แม่หลุ2กองแขก แม่แจ่มเชียงใหม่
  หัวดอย3กองแขก แม่แจ่มเชียงใหม่
  ม้งโหล่งปง4กองแขก แม่แจ่มเชียงใหม่
  อมลาน5กองแขก แม่แจ่มเชียงใหม่
  โม่งหลวง6กองแขก แม่แจ่มเชียงใหม่
  กองแขก7กองแขก แม่แจ่มเชียงใหม่
  อมเม็ง8กองแขก แม่แจ่มเชียงใหม่
  ผาผึ้ง9กองแขก แม่แจ่มเชียงใหม่
  แม่คงคา10กองแขก แม่แจ่มเชียงใหม่
  กองแขกใต้11กองแขก แม่แจ่มเชียงใหม่
  นางยางดิน12กองแขก แม่แจ่มเชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน อมธูด หมู่ที่ 1 ตำบล กองแขก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่หลุ หมู่ที่ 2 ตำบล กองแขก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หัวดอย หมู่ที่ 3 ตำบล กองแขก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ม้งโหล่งปง หมู่ที่ 4 ตำบล กองแขก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน อมลาน หมู่ที่ 5 ตำบล กองแขก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน โม่งหลวง หมู่ที่ 6 ตำบล กองแขก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน กองแขก หมู่ที่ 7 ตำบล กองแขก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน อมเม็ง หมู่ที่ 8 ตำบล กองแขก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ผาผึ้ง หมู่ที่ 9 ตำบล กองแขก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่คงคา หมู่ที่ 10 ตำบล กองแขก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน กองแขกใต้ หมู่ที่ 11 ตำบล กองแขก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน นางยางดิน หมู่ที่ 12 ตำบล กองแขก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่,