เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50150


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  บวกหมื้อ1ขี้เหล็ก แม่แตงเชียงใหม่
  แม่มาลัย2ขี้เหล็ก แม่แตงเชียงใหม่
  ดงป่าลัน3ขี้เหล็ก แม่แตงเชียงใหม่
  หนองโค้ง4ขี้เหล็ก แม่แตงเชียงใหม่
  จอมแจ้ง5ขี้เหล็ก แม่แตงเชียงใหม่
  ร่ำเปิง6ขี้เหล็ก แม่แตงเชียงใหม่
  แม่ขะจาน7ขี้เหล็ก แม่แตงเชียงใหม่
  ปางเปา8ขี้เหล็ก แม่แตงเชียงใหม่
  ห้วยไร่9ขี้เหล็ก แม่แตงเชียงใหม่
  ทุ่งสีทอง10ขี้เหล็ก แม่แตงเชียงใหม่
  ปงแสงทอง11ขี้เหล็ก แม่แตงเชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน บวกหมื้อ หมู่ที่ 1 ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่มาลัย หมู่ที่ 2 ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ดงป่าลัน หมู่ที่ 3 ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองโค้ง หมู่ที่ 4 ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน จอมแจ้ง หมู่ที่ 5 ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ร่ำเปิง หมู่ที่ 6 ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่ขะจาน หมู่ที่ 7 ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปางเปา หมู่ที่ 8 ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยไร่ หมู่ที่ 9 ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ทุ่งสีทอง หมู่ที่ 10 ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปงแสงทอง หมู่ที่ 11 ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,