เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50120


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  ป่าจี้1ทุ่งสะโตก สันป่าตองเชียงใหม่
  ป่าลาน2ทุ่งสะโตก สันป่าตองเชียงใหม่
  พนัง3ทุ่งสะโตก สันป่าตองเชียงใหม่
  ร้องส้มป่อย4ทุ่งสะโตก สันป่าตองเชียงใหม่
  ป่าอ้อย5ทุ่งสะโตก สันป่าตองเชียงใหม่
  ร้อง6ทุ่งสะโตก สันป่าตองเชียงใหม่
  ดงก๋ำ7ทุ่งสะโตก สันป่าตองเชียงใหม่
  ท่าจำปี8ทุ่งสะโตก สันป่าตองเชียงใหม่
  กลาง9ทุ่งสะโตก สันป่าตองเชียงใหม่
  ทุ่งสะโตก10ทุ่งสะโตก สันป่าตองเชียงใหม่
  หัวริน11ทุ่งสะโตก สันป่าตองเชียงใหม่
  ทุ่งเกี๋ยง12ทุ่งสะโตก สันป่าตองเชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าจี้ หมู่ที่ 1 ตำบล ทุ่งสะโตก อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบล ทุ่งสะโตก อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน พนัง หมู่ที่ 3 ตำบล ทุ่งสะโตก อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ร้องส้มป่อย หมู่ที่ 4 ตำบล ทุ่งสะโตก อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าอ้อย หมู่ที่ 5 ตำบล ทุ่งสะโตก อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ร้อง หมู่ที่ 6 ตำบล ทุ่งสะโตก อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ดงก๋ำ หมู่ที่ 7 ตำบล ทุ่งสะโตก อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ท่าจำปี หมู่ที่ 8 ตำบล ทุ่งสะโตก อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน กลาง หมู่ที่ 9 ตำบล ทุ่งสะโตก อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ทุ่งสะโตก หมู่ที่ 10 ตำบล ทุ่งสะโตก อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หัวริน หมู่ที่ 11 ตำบล ทุ่งสะโตก อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ทุ่งเกี๋ยง หมู่ที่ 12 ตำบล ทุ่งสะโตก อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,