เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50240


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  สบแปะ1บ้านแปะ จอมทองเชียงใหม่
  นากบ2บ้านแปะ จอมทองเชียงใหม่
  ม่อนหิน3บ้านแปะ จอมทองเชียงใหม่
  แปะ4บ้านแปะ จอมทองเชียงใหม่
  ห้วยทราย5บ้านแปะ จอมทองเชียงใหม่
  ข่วงเปาใต้6บ้านแปะ จอมทองเชียงใหม่
  ท่าข้ามเหนือ7บ้านแปะ จอมทองเชียงใหม่
  สบแจ่มฝั่งขวา8บ้านแปะ จอมทองเชียงใหม่
  วังตวง9บ้านแปะ จอมทองเชียงใหม่
  ท่ากอม่วง10บ้านแปะ จอมทองเชียงใหม่
  สบแจ่มฝั่งซ้าย11บ้านแปะ จอมทองเชียงใหม่
  ขุนแปะ12บ้านแปะ จอมทองเชียงใหม่
  ทุ่งพัฒนา13บ้านแปะ จอมทองเชียงใหม่
  บนนา14บ้านแปะ จอมทองเชียงใหม่
  ดงเย็น15บ้านแปะ จอมทองเชียงใหม่
  โฮ่งมะค่า16บ้านแปะ จอมทองเชียงใหม่
  ต้นผึ้ง17บ้านแปะ จอมทองเชียงใหม่
  บวกห้า18บ้านแปะ จอมทองเชียงใหม่
  ข่วงเปา19บ้านแปะ จอมทองเชียงใหม่
  แม่จร20บ้านแปะ จอมทองเชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน สบแปะ หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน นากบ หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ม่อนหิน หมู่ที่ 3 ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แปะ หมู่ที่ 4 ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยทราย หมู่ที่ 5 ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ข่วงเปาใต้ หมู่ที่ 6 ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ท่าข้ามเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สบแจ่มฝั่งขวา หมู่ที่ 8 ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน วังตวง หมู่ที่ 9 ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ท่ากอม่วง หมู่ที่ 10 ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สบแจ่มฝั่งซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ขุนแปะ หมู่ที่ 12 ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน บนนา หมู่ที่ 14 ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ดงเย็น หมู่ที่ 15 ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน โฮ่งมะค่า หมู่ที่ 16 ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ต้นผึ้ง หมู่ที่ 17 ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน บวกห้า หมู่ที่ 18 ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ข่วงเปา หมู่ที่ 19 ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่จร หมู่ที่ 20 ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,