เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50320


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  ปงตำ1ปงตำ ไชยปราการเชียงใหม่
  ท่า2ปงตำ ไชยปราการเชียงใหม่
  ปางควาย3ปงตำ ไชยปราการเชียงใหม่
  มิตรอรัญ4ปงตำ ไชยปราการเชียงใหม่
  ป่ารวก5ปงตำ ไชยปราการเชียงใหม่
  ห้วยม่วง6ปงตำ ไชยปราการเชียงใหม่
  ห้วยบง7ปงตำ ไชยปราการเชียงใหม่
  ทุ่งยาว8ปงตำ ไชยปราการเชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน ปงตำ หมู่ที่ 1 ตำบล ปงตำ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ท่า หมู่ที่ 2 ตำบล ปงตำ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปางควาย หมู่ที่ 3 ตำบล ปงตำ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน มิตรอรัญ หมู่ที่ 4 ตำบล ปงตำ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่ารวก หมู่ที่ 5 ตำบล ปงตำ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบล ปงตำ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยบง หมู่ที่ 7 ตำบล ปงตำ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ทุ่งยาว หมู่ที่ 8 ตำบล ปงตำ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่,