เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50150


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  ป่ายางหนาด1ป่าแป๋ แม่แตงเชียงใหม่
  ปางมะกล้วย2ป่าแป๋ แม่แตงเชียงใหม่
  ผาเด็ง3ป่าแป๋ แม่แตงเชียงใหม่
  ป่าแป๋,ผาฮิ้น4ป่าแป๋ แม่แตงเชียงใหม่
  แม่ลา,ปางหลวง5ป่าแป๋ แม่แตงเชียงใหม่
  ปางลัน6ป่าแป๋ แม่แตงเชียงใหม่
  แม่ใคร้7ป่าแป๋ แม่แตงเชียงใหม่
  แม่แสะ8ป่าแป๋ แม่แตงเชียงใหม่
  แม่แมม9ป่าแป๋ แม่แตงเชียงใหม่
  น้ำแขม10ป่าแป๋ แม่แตงเชียงใหม่
  ท่าผา11ป่าแป๋ แม่แตงเชียงใหม่
  ปางมะโอ,กิ่วก้วย12ป่าแป๋ แม่แตงเชียงใหม่
  ทุ่งจ๊อ13ป่าแป๋ แม่แตงเชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่ายางหนาด หมู่ที่ 1 ตำบล ป่าแป๋ อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปางมะกล้วย หมู่ที่ 2 ตำบล ป่าแป๋ อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ผาเด็ง หมู่ที่ 3 ตำบล ป่าแป๋ อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าแป๋,ผาฮิ้น หมู่ที่ 4 ตำบล ป่าแป๋ อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่ลา,ปางหลวง หมู่ที่ 5 ตำบล ป่าแป๋ อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปางลัน หมู่ที่ 6 ตำบล ป่าแป๋ อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่ใคร้ หมู่ที่ 7 ตำบล ป่าแป๋ อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่แสะ หมู่ที่ 8 ตำบล ป่าแป๋ อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่แมม หมู่ที่ 9 ตำบล ป่าแป๋ อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน น้ำแขม หมู่ที่ 10 ตำบล ป่าแป๋ อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ท่าผา หมู่ที่ 11 ตำบล ป่าแป๋ อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปางมะโอ,กิ่วก้วย หมู่ที่ 12 ตำบล ป่าแป๋ อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ทุ่งจ๊อ หมู่ที่ 13 ตำบล ป่าแป๋ อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,