เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50310


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  หลวง1ยางเปียง อมก๋อยเชียงใหม่
  ยางเปียง2ยางเปียง อมก๋อยเชียงใหม่
  แม่ลาน3ยางเปียง อมก๋อยเชียงใหม่
  ห้วยปู4ยางเปียง อมก๋อยเชียงใหม่
  ห้วยโก้ง5ยางเปียง อมก๋อยเชียงใหม่
  ห้วยตอง6ยางเปียง อมก๋อยเชียงใหม่
  ยางครก7ยางเปียง อมก๋อยเชียงใหม่
  โป่ง8ยางเปียง อมก๋อยเชียงใหม่
  นาไคร้9ยางเปียง อมก๋อยเชียงใหม่
  สบลาน10ยางเปียง อมก๋อยเชียงใหม่
  ปิตุดี11ยางเปียง อมก๋อยเชียงใหม่
  แม้วกองซาง12ยางเปียง อมก๋อยเชียงใหม่
  ดอย13ยางเปียง อมก๋อยเชียงใหม่
  แม่แฮหลวง14ยางเปียง อมก๋อยเชียงใหม่
  ขุนหาด15ยางเปียง อมก๋อยเชียงใหม่
  ยางเปียงใต้16ยางเปียง อมก๋อยเชียงใหม่
  หลังป่าข่า17ยางเปียง อมก๋อยเชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน หลวง หมู่ที่ 1 ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ยางเปียง หมู่ที่ 2 ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่ลาน หมู่ที่ 3 ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยปู หมู่ที่ 4 ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยโก้ง หมู่ที่ 5 ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยตอง หมู่ที่ 6 ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ยางครก หมู่ที่ 7 ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน โป่ง หมู่ที่ 8 ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน นาไคร้ หมู่ที่ 9 ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สบลาน หมู่ที่ 10 ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปิตุดี หมู่ที่ 11 ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม้วกองซาง หมู่ที่ 12 ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ดอย หมู่ที่ 13 ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่แฮหลวง หมู่ที่ 14 ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ขุนหาด หมู่ที่ 15 ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ยางเปียงใต้ หมู่ที่ 16 ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หลังป่าข่า หมู่ที่ 17 ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่,