เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50330
\"เฉพาะ หมู่ 2-9, 12-13(ส่วนหมู่ 1, 10-11 ใช้รหัส 50150)\"


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  ปางฮ่าง1สบเปิง แม่แตงเชียงใหม่
  ปางม่วง2สบเปิง แม่แตงเชียงใหม่
  สบเปิง3สบเปิง แม่แตงเชียงใหม่
  ต้นงุ้น4สบเปิง แม่แตงเชียงใหม่
  ไร่5สบเปิง แม่แตงเชียงใหม่
  ท่าข้าม6สบเปิง แม่แตงเชียงใหม่
  ต้นลาน7สบเปิง แม่แตงเชียงใหม่
  ดอนเจียง8สบเปิง แม่แตงเชียงใหม่
  แม่แลบ9สบเปิง แม่แตงเชียงใหม่
  แม่หลอด10สบเปิง แม่แตงเชียงใหม่
  ผาหมอน11สบเปิง แม่แตงเชียงใหม่
  ร้อง12สบเปิง แม่แตงเชียงใหม่
  สหกรณ์ทุ่งใหญ่13สบเปิง แม่แตงเชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน ปางฮ่าง หมู่ที่ 1 ตำบล สบเปิง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปางม่วง หมู่ที่ 2 ตำบล สบเปิง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สบเปิง หมู่ที่ 3 ตำบล สบเปิง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ต้นงุ้น หมู่ที่ 4 ตำบล สบเปิง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ไร่ หมู่ที่ 5 ตำบล สบเปิง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ท่าข้าม หมู่ที่ 6 ตำบล สบเปิง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ต้นลาน หมู่ที่ 7 ตำบล สบเปิง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ดอนเจียง หมู่ที่ 8 ตำบล สบเปิง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่แลบ หมู่ที่ 9 ตำบล สบเปิง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่หลอด หมู่ที่ 10 ตำบล สบเปิง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ผาหมอน หมู่ที่ 11 ตำบล สบเปิง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ร้อง หมู่ที่ 12 ตำบล สบเปิง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สหกรณ์ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 13 ตำบล สบเปิง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,