เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50250


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  แม่สาบ1สะเมิงใต้ สะเมิงเชียงใหม่
  น้ำริน2สะเมิงใต้ สะเมิงเชียงใหม่
  ห้วยคอก3สะเมิงใต้ สะเมิงเชียงใหม่
  ศาลา4สะเมิงใต้ สะเมิงเชียงใหม่
  ทรายมูล5สะเมิงใต้ สะเมิงเชียงใหม่
  แม่ลานคำ6สะเมิงใต้ สะเมิงเชียงใหม่
  กองขากหลวง7สะเมิงใต้ สะเมิงเชียงใหม่
  กองขากน้อย8สะเมิงใต้ สะเมิงเชียงใหม่
  เหล่าแสนตอง9สะเมิงใต้ สะเมิงเชียงใหม่
  หัวดง10สะเมิงใต้ สะเมิงเชียงใหม่
  ป่าคา11สะเมิงใต้ สะเมิงเชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่สาบ หมู่ที่ 1 ตำบล สะเมิงใต้ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน น้ำริน หมู่ที่ 2 ตำบล สะเมิงใต้ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยคอก หมู่ที่ 3 ตำบล สะเมิงใต้ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ศาลา หมู่ที่ 4 ตำบล สะเมิงใต้ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ทรายมูล หมู่ที่ 5 ตำบล สะเมิงใต้ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่ลานคำ หมู่ที่ 6 ตำบล สะเมิงใต้ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน กองขากหลวง หมู่ที่ 7 ตำบล สะเมิงใต้ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน กองขากน้อย หมู่ที่ 8 ตำบล สะเมิงใต้ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน เหล่าแสนตอง หมู่ที่ 9 ตำบล สะเมิงใต้ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หัวดง หมู่ที่ 10 ตำบล สะเมิงใต้ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าคา หมู่ที่ 11 ตำบล สะเมิงใต้ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,