เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50290
\"เฉพาะ หมู่ 1<เฉพาะหมู่บ้านจัดสรรชัยพฤกษ์>(นอกนั้น ใช้รหัส 50300)\"


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  ป่าข่อยเหนือ1สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
  ป่าข่อยใต้2สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
  ร้องขี้ควาย3สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
  ร้องอ้อ4สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
  ขัวโก5สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
  ท่าเดื่อ6สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
  ท่าหลุก7สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
  สันทราย8สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
  สันผีเสื้อสามัคคี9สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าข่อยเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบล สันผีเสื้อ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าข่อยใต้ หมู่ที่ 2 ตำบล สันผีเสื้อ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ร้องขี้ควาย หมู่ที่ 3 ตำบล สันผีเสื้อ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ร้องอ้อ หมู่ที่ 4 ตำบล สันผีเสื้อ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ขัวโก หมู่ที่ 5 ตำบล สันผีเสื้อ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ท่าเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบล สันผีเสื้อ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ท่าหลุก หมู่ที่ 7 ตำบล สันผีเสื้อ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันทราย หมู่ที่ 8 ตำบล สันผีเสื้อ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันผีเสื้อสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบล สันผีเสื้อ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,