เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50150


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  ป่าจี้1อินทขิล แม่แตงเชียงใหม่
  วังแดง2อินทขิล แม่แตงเชียงใหม่
  หัวดง3อินทขิล แม่แตงเชียงใหม่
  ม่วงคำ4อินทขิล แม่แตงเชียงใหม่
  ท่าต้นปุย5อินทขิล แม่แตงเชียงใหม่
  หางดง6อินทขิล แม่แตงเชียงใหม่
  ปง7อินทขิล แม่แตงเชียงใหม่
  เด่น8อินทขิล แม่แตงเชียงใหม่
  ทับเดื่อ9อินทขิล แม่แตงเชียงใหม่
  หนองออน10อินทขิล แม่แตงเชียงใหม่
  สันป่าตอง11อินทขิล แม่แตงเชียงใหม่
  ปางหก12อินทขิล แม่แตงเชียงใหม่
  ปางกว้าง13อินทขิล แม่แตงเชียงใหม่
  แม่ทะลาย14อินทขิล แม่แตงเชียงใหม่
  เวียงด้ง15อินทขิล แม่แตงเชียงใหม่
  ปางกื้ด16อินทขิล แม่แตงเชียงใหม่
  มืดกา17อินทขิล แม่แตงเชียงใหม่
  หนองผึ้ง18อินทขิล แม่แตงเชียงใหม่
  ห้วยฝักดาบ19อินทขิล แม่แตงเชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าจี้ หมู่ที่ 1 ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน วังแดง หมู่ที่ 2 ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หัวดง หมู่ที่ 3 ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ม่วงคำ หมู่ที่ 4 ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ท่าต้นปุย หมู่ที่ 5 ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หางดง หมู่ที่ 6 ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปง หมู่ที่ 7 ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน เด่น หมู่ที่ 8 ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ทับเดื่อ หมู่ที่ 9 ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองออน หมู่ที่ 10 ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันป่าตอง หมู่ที่ 11 ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปางหก หมู่ที่ 12 ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปางกว้าง หมู่ที่ 13 ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่ทะลาย หมู่ที่ 14 ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน เวียงด้ง หมู่ที่ 15 ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปางกื้ด หมู่ที่ 16 ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน มืดกา หมู่ที่ 17 ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองผึ้ง หมู่ที่ 18 ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยฝักดาบ หมู่ที่ 19 ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,