เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50220


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  แม่ดอกแดง1เชิงดอย ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
  โพธิทองเจริญ2เชิงดอย ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
  เชิงดอย3เชิงดอย ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
  ป่าคา4เชิงดอย ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
  เกาะ5เชิงดอย ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
  สันอุ้ม6เชิงดอย ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
  ร้องขี้เหล็ก7เชิงดอย ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
  ลวงใต้8เชิงดอย ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
  ป่าสักน้อย9เชิงดอย ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
  ป่าไผ่ศรีโขง10เชิงดอย ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
  กิ่วแล11เชิงดอย ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
  ประทุมนิเวศน์12เชิงดอย ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
  หนองบัวพัฒนา13เชิงดอย ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
         


Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่ดอกแดง หมู่ที่ 1 ตำบล เชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน โพธิทองเจริญ หมู่ที่ 2 ตำบล เชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน เชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบล เชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าคา หมู่ที่ 4 ตำบล เชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน เกาะ หมู่ที่ 5 ตำบล เชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันอุ้ม หมู่ที่ 6 ตำบล เชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ร้องขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบล เชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ลวงใต้ หมู่ที่ 8 ตำบล เชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าสักน้อย หมู่ที่ 9 ตำบล เชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าไผ่ศรีโขง หมู่ที่ 10 ตำบล เชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน กิ่วแล หมู่ที่ 11 ตำบล เชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ประทุมนิเวศน์ หมู่ที่ 12 ตำบล เชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบล เชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,