เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50320


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  สบข่า1แม่ข่า ฝางเชียงใหม่
  ดงป่าลัน2แม่ข่า ฝางเชียงใหม่
  สันม่วง3แม่ข่า ฝางเชียงใหม่
  ห้วยโจ้4แม่ข่า ฝางเชียงใหม่
  แม่ข่า5แม่ข่า ฝางเชียงใหม่
  หล่ายฝาง6แม่ข่า ฝางเชียงใหม่
  สันต้นเปา7แม่ข่า ฝางเชียงใหม่
  เด่นห้วยเดื่อเวียงไชย8แม่ข่า ฝางเชียงใหม่
  สันป่าไหน่9แม่ข่า ฝางเชียงใหม่
  ใหม่หล่ายฝาง10แม่ข่า ฝางเชียงใหม่
  หนองอ้อม11แม่ข่า ฝางเชียงใหม่
  ดงมิตรภาพ12แม่ข่า ฝางเชียงใหม่
  ห้วยโจ้เหนือ13แม่ข่า ฝางเชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน สบข่า หมู่ที่ 1 ตำบล แม่ข่า อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ดงป่าลัน หมู่ที่ 2 ตำบล แม่ข่า อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันม่วง หมู่ที่ 3 ตำบล แม่ข่า อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยโจ้ หมู่ที่ 4 ตำบล แม่ข่า อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่ข่า หมู่ที่ 5 ตำบล แม่ข่า อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หล่ายฝาง หมู่ที่ 6 ตำบล แม่ข่า อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันต้นเปา หมู่ที่ 7 ตำบล แม่ข่า อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน เด่นห้วยเดื่อเวียงไชย หมู่ที่ 8 ตำบล แม่ข่า อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันป่าไหน่ หมู่ที่ 9 ตำบล แม่ข่า อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ใหม่หล่ายฝาง หมู่ที่ 10 ตำบล แม่ข่า อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองอ้อม หมู่ที่ 11 ตำบล แม่ข่า อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ดงมิตรภาพ หมู่ที่ 12 ตำบล แม่ข่า อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยโจ้เหนือ หมู่ที่ 13 ตำบล แม่ข่า อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,