เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50170


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  ป่าบง1แม่นะ เชียงดาวเชียงใหม่
  แม่นะ2แม่นะ เชียงดาวเชียงใหม่
  จอมคีรี3แม่นะ เชียงดาวเชียงใหม่
  ห้วยโจ้4แม่นะ เชียงดาวเชียงใหม่
  แม่ยะ5แม่นะ เชียงดาวเชียงใหม่
  สบคาบ6แม่นะ เชียงดาวเชียงใหม่
  สบอ้อ7แม่นะ เชียงดาวเชียงใหม่
  แม่อ้อใน8แม่นะ เชียงดาวเชียงใหม่
  ปางมะโอ9แม่นะ เชียงดาวเชียงใหม่
  แก่งปันเต๊า10แม่นะ เชียงดาวเชียงใหม่
  แม่แมะ11แม่นะ เชียงดาวเชียงใหม่
  ปางโฮ้ง12แม่นะ เชียงดาวเชียงใหม่
  แม่ซ้าย13แม่นะ เชียงดาวเชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่าบง หมู่ที่ 1 ตำบล แม่นะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่นะ หมู่ที่ 2 ตำบล แม่นะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน จอมคีรี หมู่ที่ 3 ตำบล แม่นะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยโจ้ หมู่ที่ 4 ตำบล แม่นะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่ยะ หมู่ที่ 5 ตำบล แม่นะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สบคาบ หมู่ที่ 6 ตำบล แม่นะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สบอ้อ หมู่ที่ 7 ตำบล แม่นะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่อ้อใน หมู่ที่ 8 ตำบล แม่นะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปางมะโอ หมู่ที่ 9 ตำบล แม่นะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แก่งปันเต๊า หมู่ที่ 10 ตำบล แม่นะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่แมะ หมู่ที่ 11 ตำบล แม่นะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปางโฮ้ง หมู่ที่ 12 ตำบล แม่นะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่ซ้าย หมู่ที่ 13 ตำบล แม่นะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่,