เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50160
\"เฉพาะ หมู่ 14(นอกนั้น ใช้รหัส 50240)\"


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  หนองคัน1แม่สอย จอมทองเชียงใหม่
  วังน้ำหยาด2แม่สอย จอมทองเชียงใหม่
  แม่สอย3แม่สอย จอมทองเชียงใหม่
  สารภี4แม่สอย จอมทองเชียงใหม่
  โรงวัว5แม่สอย จอมทองเชียงใหม่
  ห้วยม่วง6แม่สอย จอมทองเชียงใหม่
  สบสอย7แม่สอย จอมทองเชียงใหม่
  ห้วยฝาง8แม่สอย จอมทองเชียงใหม่
  ห้วยสะแพด9แม่สอย จอมทองเชียงใหม่
  ห้วยม่วง10แม่สอย จอมทองเชียงใหม่
  ห้วยห้า11แม่สอย จอมทองเชียงใหม่
  ห้วยมะควัด12แม่สอย จอมทองเชียงใหม่
  ห้วยพัฒนา13แม่สอย จอมทองเชียงใหม่
  ป่ากล้วยพัฒนา14แม่สอย จอมทองเชียงใหม่
  หนองบัว15แม่สอย จอมทองเชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองคัน หมู่ที่ 1 ตำบล แม่สอย อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน วังน้ำหยาด หมู่ที่ 2 ตำบล แม่สอย อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่สอย หมู่ที่ 3 ตำบล แม่สอย อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สารภี หมู่ที่ 4 ตำบล แม่สอย อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน โรงวัว หมู่ที่ 5 ตำบล แม่สอย อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยม่วง หมู่ที่ 6 ตำบล แม่สอย อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สบสอย หมู่ที่ 7 ตำบล แม่สอย อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยฝาง หมู่ที่ 8 ตำบล แม่สอย อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยสะแพด หมู่ที่ 9 ตำบล แม่สอย อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยม่วง หมู่ที่ 10 ตำบล แม่สอย อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยห้า หมู่ที่ 11 ตำบล แม่สอย อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยมะควัด หมู่ที่ 12 ตำบล แม่สอย อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ห้วยพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบล แม่สอย อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ป่ากล้วยพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบล แม่สอย อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองบัว หมู่ที่ 15 ตำบล แม่สอย อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,