เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50250


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  แม่ขาน1แม่สาบ สะเมิงเชียงใหม่
  อมลอง2แม่สาบ สะเมิงเชียงใหม่
  งาแมง3แม่สาบ สะเมิงเชียงใหม่
  ปางเติม4แม่สาบ สะเมิงเชียงใหม่
  แม่ตุงติง5แม่สาบ สะเมิงเชียงใหม่
  ขุนสาบ6แม่สาบ สะเมิงเชียงใหม่
  หาดส้มป่อย7แม่สาบ สะเมิงเชียงใหม่
  งิ้วเฒ่า8แม่สาบ สะเมิงเชียงใหม่
  นากู่-ผายอง9แม่สาบ สะเมิงเชียงใหม่
  ทุ่งยาว10แม่สาบ สะเมิงเชียงใหม่
         


Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่ขาน หมู่ที่ 1 ตำบล แม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน อมลอง หมู่ที่ 2 ตำบล แม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน งาแมง หมู่ที่ 3 ตำบล แม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ปางเติม หมู่ที่ 4 ตำบล แม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่ตุงติง หมู่ที่ 5 ตำบล แม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ขุนสาบ หมู่ที่ 6 ตำบล แม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หาดส้มป่อย หมู่ที่ 7 ตำบล แม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน งิ้วเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบล แม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน นากู่-ผายอง หมู่ที่ 9 ตำบล แม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน ทุ่งยาว หมู่ที่ 10 ตำบล แม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,