เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
กระดาษพิมพ์ที่อยู่
   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ 50260


หมู่บ้าน หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
         
  เกาะหลวง1โปงทุ่ง ดอยเต่าเชียงใหม่
  สันบ่อเย็น2โปงทุ่ง ดอยเต่าเชียงใหม่
  หนองเหม็น3โปงทุ่ง ดอยเต่าเชียงใหม่
  โปงทา4โปงทุ่ง ดอยเต่าเชียงใหม่
  โปงทุ่ง5โปงทุ่ง ดอยเต่าเชียงใหม่
  งิ้วสูง6โปงทุ่ง ดอยเต่าเชียงใหม่
  กองวะ7โปงทุ่ง ดอยเต่าเชียงใหม่
  แม่บวนเหนือ8โปงทุ่ง ดอยเต่าเชียงใหม่
  แม่ตูบ9โปงทุ่ง ดอยเต่าเชียงใหม่
  แม่บวนใต้10โปงทุ่ง ดอยเต่าเชียงใหม่
  โป่งโค้ง11โปงทุ่ง ดอยเต่าเชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ บ้าน เกาะหลวง หมู่ที่ 1 ตำบล โปงทุ่ง อำเภอ ดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน สันบ่อเย็น หมู่ที่ 2 ตำบล โปงทุ่ง อำเภอ ดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน หนองเหม็น หมู่ที่ 3 ตำบล โปงทุ่ง อำเภอ ดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน โปงทา หมู่ที่ 4 ตำบล โปงทุ่ง อำเภอ ดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน โปงทุ่ง หมู่ที่ 5 ตำบล โปงทุ่ง อำเภอ ดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน งิ้วสูง หมู่ที่ 6 ตำบล โปงทุ่ง อำเภอ ดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน กองวะ หมู่ที่ 7 ตำบล โปงทุ่ง อำเภอ ดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่บวนเหนือ หมู่ที่ 8 ตำบล โปงทุ่ง อำเภอ ดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่ตูบ หมู่ที่ 9 ตำบล โปงทุ่ง อำเภอ ดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน แม่บวนใต้ หมู่ที่ 10 ตำบล โปงทุ่ง อำเภอ ดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้าน โป่งโค้ง หมู่ที่ 11 ตำบล โปงทุ่ง อำเภอ ดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่,