เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

 


Noplink.com เป็นเว็บที่ใช้สำหรับบันทึก link ของเว็บที่เราชอบเก็บไว้ เหมือน Bookmark หรือ Favorites โดย noplink จะเป็น Bookmark Online , Favorites Online แต่เว็บที่เก็บไว้ จะมีเพียงท่านที่เห็น และสามารถใช้เว็บที่ท่านบันทึกไว้ทุกที่ทุกเวลา

 
  • ไม่ต้องจำชื่อเว็บไซต์จำนวนมาก ที่ท่านชอบเข้า เพียงมาเก็บไว้กับ noplink.com
  • ทดแทนการเก็บลิงค์ของเว็บโดยการเขียนใส่กระดาษ หรือเก็บใส่ word
  • สามารถสร้าง Web drirectory ส่วนตัวของท่านได้ โดยเว็บที่ท่านเก็บไว้จะเป็นความลับ
  • ถ้าเก็บไว้ใน Favorites แล้วแต่ต้องเปลี่ยนใช้เครื่องก็เข้าไม่ได้ และ ไม่เป็นส่วนตัว
  • ไม่ว่าท่านจะไปอยู่ไหนท่านก็สามารถเข้าเว็บที่ท่านบันทึกไว้ได้ทุกเครื่อง ทุกที่ ทุกเวลา

 


Noplink.com is a website to store links of your favourite websites ,like Bookmark or Favorites. But it's online and The stored links are kept secretly.Users are able to store any links.

 
  • Don't remember many links that you like,Only save that link in noplink.com
  • Don't write url in paper or text file.
  • Can make Your personal Web drirectory.Only you can use your links.
  • You can use your link any time any where.


Personal web directory
www.noplink.com