เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

ฟรีซองไปรษณีย์ตัวอย่าง
 
กระเป๋าอเนกประสงค์  
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
เทปกาว  
กันกระแทก  
หมอนผ้าห่ม  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


ซองไปรษณีย์พลาสติก


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ ลาดพร้าว 10310
ชื่อที่ทำการ : ลาดพร้าว
Postoffice Name : LAT PHRAO
ที่อยู่ : 2299ถนนลาดพร้าว วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
โทร. : 0 2539 1758, 0 2539 5090
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   คลองเจ้าคุณสิงห์วังทองหลางกรุงเทพมหานคร\"เฉพาะ ถนนลาดพร้าว ฝั่งที่เป็นเลขคี่ตั้งแต่ ลาดพร้าว 79 ถึง ลาดพร้าว 101\"
   พลับพลาวังทองหลางกรุงเทพมหานคร\"เฉพาะ ถนนลาดพร้าว ฝั่งที่เป็นเลขคู่ตั้งแต่ ลาดพร้าว 88 ถึง ลาดพร้าว 128 และถนนรามคำแหง ซอย 9, 21, 39, 43/1, 53, 65 และถนนศรีวรา (ทาวน์อินทาวน์) และ ถนนอินทราภรณ์\"
   วังทองหลางวังทองหลางกรุงเทพมหานคร\"เฉพาะ ถนนลาดพร้าว ฝั่งที่เป็นเลขคู่ตั้งแต่ ลาดพร้าว 48/1 ถึง ลาดพร้าว 84\"
   สะพานสองวังทองหลางกรุงเทพมหานคร\"เฉพาะ ถนนลาดพร้าว ฝั่งที่เป็นเลขคี่ตั้งแต่ ลาดพร้าว 45/1 ถึง ลาดพร้าว 71\"
   บางกะปิห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
   สามเสนนอกห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
   ห้วยขวางห้วยขวางกรุงเทพมหานคร
       Tags : ลาดพร้าว 10310 รหัสไปราณีย์ คลองเจ้าคุณสิงห์ วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ วังทองหลาง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ สะพานสอง วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ ห้วยขวาง ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร,