เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

ฟรีซองไปรษณีย์ตัวอย่าง
 
ซองไปรษณีย์  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


ซองไปรษณีย์พลาสติก Plaipak


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ สามเสนใน 10400
ชื่อที่ทำการ : สามเสนใน
Postoffice Name : SAM SEN NAI
ที่อยู่ : 1549ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร
โทร. : 0 2270 1530
Fax. : 0 2279 8048
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   ดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร
   วังใหม่ปทุมวันกรุงเทพมหานคร\"เฉพาะ อาคารวิทยุคอมเพล็กซ์, บ้านปทุมวัน, ปทุมวันรีสอร์ท และ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาชิดลม เท่านั้น\"
   สามเสนในพญาไทกรุงเทพมหานคร
   ถนนพญาไทราชเทวีกรุงเทพมหานคร
   ถนนเพชรบุรีราชเทวีกรุงเทพมหานคร
   ทุ่งพญาไทราชเทวีกรุงเทพมหานคร
   มักกะสันราชเทวีกรุงเทพมหานคร
       Tags : สามเสนใน 10400 รหัสไปราณีย์ ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ ถนนพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพมหานคร,