เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

EMS Super Speed

  ส่งด่วนส่งไว ส่งเช้าถึงเย็น
1 กก. แค่ 100 บาทเท่านั้น!!
Adv.  


     
   

รหัสไปรษณีย์ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ มีนบุรี 10510
ชื่อที่ทำการ : มีนบุรี
Postoffice Name : MIN BURI
ที่อยู่ : 2ถนนนิมิตใหม่ มีนบรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
โทร. : 0 2914 6470
Fax. : 0 2914 6301
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   ทรายกองดินคลองสามวากรุงเทพมหานคร
   ทรายกองดินใต้คลองสามวากรุงเทพมหานคร
   บางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร
   สามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร
   สามวาตะวันออกคลองสามวากรุงเทพมหานคร
   มีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
   แสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
       Tags : มีนบุรี 10510 รหัสไปราณีย์ ทรายกองดิน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ ทรายกองดินใต้ คลองสามวา กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ สามวาตะวันออก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ มีนบุรี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร,