เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

ฟรีซองไปรษณีย์ตัวอย่าง
 
กระเป๋าอเนกประสงค์  
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
เทปกาว  
กันกระแทก  
หมอนผ้าห่ม  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


ซองไปรษณีย์พลาสติก


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ สำเหร่ 10600
ชื่อที่ทำการ : สำเหร่
Postoffice Name : SAMRE
ที่อยู่ : 333ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน สำเหร่ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
โทร. : 0 2438 6885
Fax. : 0 2438 9755
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   คลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพมหานคร
   คลองสานคลองสานกรุงเทพมหานคร
   บางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพมหานคร
   สมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร
   ดาวคะนองธนบุรีกรุงเทพมหานคร
   ตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร
   บางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร
   บุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานคร
   วัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
   สำเหร่ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
   หิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร
   วัดท่าพระบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
   วัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
       Tags : สำเหร่ 10600 รหัสไปราณีย์ คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ คลองสาน คลองสาน กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ บางลำภูล่าง คลองสาน กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ สมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ ดาวคะนอง ธนบุรี กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ ตลาดพลู ธนบุรี กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ วัดกัลยาณ์ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ สำเหร่ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ หิรัญรูจี ธนบุรี กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร,รหัสไปราณีย์ วัดอรุณ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร,