เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

ฟรีซองไปรษณีย์ตัวอย่าง
 
กระเป๋าอเนกประสงค์  
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
เทปกาว  
กันกระแทก  
หมอนผ้าห่ม  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


ซองไปรษณีย์พลาสติก


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ ชลบุรี 20000
ชื่อที่ทำการ : ชลบุรี
Postoffice Name : CHON BURI
ที่อยู่ : 680ถนนสุขุมวิท บางปลาสร้อย เมือง ชลบุรี
โทร. : 0 3827 8686
Fax. : 0 3819 2082
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   คลองตำหรุเมืองชลบุรีชลบุรี
   ดอนหัวฬ่อเมืองชลบุรีชลบุรี
   นาป่าเมืองชลบุรีชลบุรี
   บางทรายเมืองชลบุรีชลบุรี
   บางปลาสร้อยเมืองชลบุรีชลบุรี
   บ้านโขดเมืองชลบุรีชลบุรี
   บ้านสวนเมืองชลบุรีชลบุรี
   มะขามหย่งเมืองชลบุรีชลบุรี
   สำนักบกเมืองชลบุรีชลบุรี
   เสม็ดเมืองชลบุรีชลบุรี\"เฉพาะ หมู่ 1-6(ส่วนหมู่ 7-8 ใช้รหัส 20130)\"
   หนองข้างคอกเมืองชลบุรีชลบุรี
   หนองไม้แดงเมืองชลบุรีชลบุรี
   หนองรีเมืองชลบุรีชลบุรี
   ห้วยกะปิเมืองชลบุรีชลบุรี\"เฉพาะ หมู่ 1-3, 6-7(ส่วนหมู่ 4-5 ใช้รหัส 20130)\"
   อ่างศิลาเมืองชลบุรีชลบุรี
       Tags : ชลบุรี 20000 รหัสไปราณีย์ คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ดอนหัวฬ่อ เมืองชลบุรี ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ นาป่า เมืองชลบุรี ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ บางปลาสร้อย เมืองชลบุรี ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ บ้านโขด เมืองชลบุรี ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ บ้านสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ มะขามหย่ง เมืองชลบุรี ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ สำนักบก เมืองชลบุรี ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ เสม็ด เมืองชลบุรี ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ หนองข้างคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ ห้วยกะปิ เมืองชลบุรี ชลบุรี,รหัสไปราณีย์ อ่างศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี,