เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

ฟรีซองไปรษณีย์ตัวอย่าง
 
กระเป๋าอเนกประสงค์  
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
เทปกาว  
กันกระแทก  
หมอนผ้าห่ม  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


ซองไปรษณีย์พลาสติก


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ ขอนแก่น 40000
ชื่อที่ทำการ : ขอนแก่น
Postoffice Name : KHON KAEN
ที่อยู่ : 153/8ถนนกลางเมือง ในเมือง เมือง ขอนแก่น
โทร. : 0 4322 6121
Fax. : 0 4327 1193
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   โคกสีเมืองขอนแก่นขอนแก่น
   ดอนช้างเมืองขอนแก่นขอนแก่น
   แดงใหญ่เมืองขอนแก่นขอนแก่น
   โนนท่อนเมืองขอนแก่นขอนแก่น
   ในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น\"ทั้งตำบล(ยกเว้น ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้รหัส 40002)\"
   บ้านค้อเมืองขอนแก่นขอนแก่น
   บ้านทุ่มเมืองขอนแก่นขอนแก่น
   บ้านเป็ดเมืองขอนแก่นขอนแก่น
   บ้านหว้าเมืองขอนแก่นขอนแก่น
   บึงเนียมเมืองขอนแก่นขอนแก่น
   พระลับเมืองขอนแก่นขอนแก่น
   เมืองเก่าเมืองขอนแก่นขอนแก่น
   ศิลาเมืองขอนแก่นขอนแก่น
   สาวะถีเมืองขอนแก่นขอนแก่น
   สำราญเมืองขอนแก่นขอนแก่น
   หนองตูมเมืองขอนแก่นขอนแก่น
       Tags : ขอนแก่น 40000 รหัสไปราณีย์ โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ บ้านทุ่ม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ บ้านเป็ด เมืองขอนแก่น ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ บ้านหว้า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ บึงเนียม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ สำราญ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น,รหัสไปราณีย์ หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น,