เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

ฟรีซองไปรษณีย์ตัวอย่าง
 
กระเป๋าอเนกประสงค์  
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
เทปกาว  
กันกระแทก  
หมอนผ้าห่ม  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


ซองไปรษณีย์พลาสติก


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ เชียงใหม่ 50000
ชื่อที่ทำการ : เชียงใหม่
Postoffice Name : CHIANG MAI
ที่อยู่ : 406/1 ถนนเจริญเมือง วัดเกตุ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
โทร. : 0 5324 1070
Fax. : 0 5324 1640
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   ท่าศาลาเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
   ฟ้าฮ่ามเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
   วัดเกตเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
   หนองป่าครั่งเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
   หนองหอยเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
       



Tags : เชียงใหม่ 50000 รหัสไปราณีย์ ท่าศาลา เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ หนองป่าครั่ง เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่,