เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

EMS Super Speed

  ส่งด่วนส่งไว ส่งเช้าถึงเย็น
1 กก. แค่ 100 บาทเท่านั้น!!
Adv.  


     
   

รหัสไปรษณีย์ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ บางจาก 80330
ชื่อที่ทำการ : บางจาก
Postoffice Name : BANG CHAK
ที่อยู่ : 91หมู่6 บางจาก เมือง นครศรีธรรมราช
โทร. : 0 7539 9555
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   เกาะทวดปากพนังนครศรีธรรมราช
   คลองน้อยปากพนังนครศรีธรรมราช
   ชะเมาปากพนังนครศรีธรรมราช
   บางจากเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
       Tags : บางจาก 80330 รหัสไปราณีย์ เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช,รหัสไปราณีย์ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช,