เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ หางดง 50230
ชื่อที่ทำการ : หางดง
Postoffice Name : HANG DONG
ที่อยู่ : 107หมู่1ถนนเชียงใหม่-ฮอด หางดง หางดง เชียงใหม่
โทร. : 0 5344 1609
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   ขุนคงหางดงเชียงใหม่
   น้ำแพร่หางดงเชียงใหม่
   บ้านปงหางดงเชียงใหม่
   บ้านแหวนหางดงเชียงใหม่
   สบแม่ข่าหางดงเชียงใหม่
   สันผักหวานหางดงเชียงใหม่
   หนองแก๋วหางดงเชียงใหม่
   หนองควายหางดงเชียงใหม่
   หางดงหางดงเชียงใหม่
   หารแก้วหางดงเชียงใหม่
       Tags : หางดง 50230 รหัสไปราณีย์ ขุนคง หางดง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ น้ำแพร่ หางดง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้านปง หางดง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้านแหวน หางดง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สบแม่ข่า หางดง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ หนองควาย หางดง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ หางดง หางดง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ หารแก้ว หางดง เชียงใหม่,