เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     

   

รหัสไปรษณีย์

กระดาษพิมพ์ที่อยู่

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
50160ข่วงเปาจอมทองเชียงใหม่
50160ดอยแก้วจอมทองเชียงใหม่
50240บ้านแปะจอมทองเชียงใหม่
50160บ้านหลวงจอมทองเชียงใหม่
50160แม่สอยจอมทองเชียงใหม่\"เฉพาะ หมู่ 14(นอกนั้น ใช้รหัส 50240)\"
50240แม่สอยจอมทองเชียงใหม่\"ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 14 ใช้รหัส 50160)\"
50160สบเตี๊ยะจอมทองเชียงใหม่
50170เชียงดาวเชียงดาวเชียงใหม่
50170ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวเชียงใหม่
50170ปิงโค้งเชียงดาวเชียงใหม่
50170เมืองคองเชียงดาวเชียงใหม่
50170เมืองงายเชียงดาวเชียงใหม่
50170เมืองนะเชียงดาวเชียงใหม่
50170แม่นะเชียงดาวเชียงใหม่
50320ปงตำไชยปราการเชียงใหม่
50320แม่ทะลบไชยปราการเชียงใหม่
50320ศรีดงเย็นไชยปราการเชียงใหม่
50320หนองบัวไชยปราการเชียงใหม่
50260ดอยเต่าดอยเต่าเชียงใหม่
50260ท่าเดื่อดอยเต่าเชียงใหม่
50260บงตันดอยเต่าเชียงใหม่
50260บ้านแอ่นดอยเต่าเชียงใหม่
50260โปงทุ่งดอยเต่าเชียงใหม่
50260มืดกาดอยเต่าเชียงใหม่
50220เชิงดอยดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220ตลาดขวัญดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220ตลาดใหญ่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220เทพเสด็จดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220ป่าป้องดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220ป่าเมี่ยงดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220ป่าลานดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220แม่คือดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220แม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220แม่ฮ้อยเงินดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220ลวงเหนือดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220สง่าบ้านดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220สันปูเลยดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220สำราญราษฎร์ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50160ดอยหล่อดอยหล่อเชียงใหม่
50160ยางครามดอยหล่อเชียงใหม่
50160สองแควดอยหล่อเชียงใหม่
50160สันติสุขดอยหล่อเชียงใหม่
50110โป่งน้ำร้อนฝางเชียงใหม่
50110ม่อนปิ่นฝางเชียงใหม่
50320แม่ข่าฝางเชียงใหม่
50110แม่คะฝางเชียงใหม่
50320แม่งอนฝางเชียงใหม่
50110แม่สูนฝางเชียงใหม่
50110เวียงฝางเชียงใหม่
50110สันทรายฝางเชียงใหม่
50190เขื่อนผากพร้าวเชียงใหม่
50190ทุ่งหลวงพร้าวเชียงใหม่
50190น้ำแพร่พร้าวเชียงใหม่
50190บ้านโป่งพร้าวเชียงใหม่
50190ป่าตุ้มพร้าวเชียงใหม่
50190ป่าไหน่พร้าวเชียงใหม่
50190แม่ปั๋งพร้าวเชียงใหม่
50190แม่แวนพร้าวเชียงใหม่
50190เวียงพร้าวเชียงใหม่
50190สันทรายพร้าวเชียงใหม่
50190โหล่งขอดพร้าวเชียงใหม่
50100ช้างคลานเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50300ช้างเผือกเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50300ช้างม่อยเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50000ท่าศาลาเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50100ป่าแดดเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50300ป่าตันเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50200พระสิงห์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50000ฟ้าฮ่ามเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50100แม่เหียะเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50000วัดเกตเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50200ศรีภูมิเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50200สุเทพเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50000หนองป่าครั่งเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50000หนองหอยเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50100หายยาเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50270กองแขกแม่แจ่มเชียงใหม่
58130แจ่มหลวงแม่แจ่มเชียงใหม่
50270ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
50270ท่าผาแม่แจ่มเชียงใหม่
58130บ้านจันทร์แม่แจ่มเชียงใหม่
50270บ้านทับแม่แจ่มเชียงใหม่
50270ปางหินฝนแม่แจ่มเชียงใหม่
58130แม่แดดแม่แจ่มเชียงใหม่
50270แม่นาจรแม่แจ่มเชียงใหม่
50270แม่ศึกแม่แจ่มเชียงใหม่
50150กื้ดช้างแม่แตงเชียงใหม่
50150ขี้เหล็กแม่แตงเชียงใหม่
50150ช่อแลแม่แตงเชียงใหม่
50150บ้านช้างแม่แตงเชียงใหม่
50150บ้านเป้าแม่แตงเชียงใหม่
50150ป่าแป๋แม่แตงเชียงใหม่
50150เมืองก๋ายแม่แตงเชียงใหม่
50150แม่แตงแม่แตงเชียงใหม่
50150แม่หอพระแม่แตงเชียงใหม่
50150สบเปิงแม่แตงเชียงใหม่\"เฉพาะ หมู่ 1, 10-11(ส่วนหมู่ 2-9, 12-13 ใช้รหัส 50330)\"
50330สบเปิงแม่แตงเชียงใหม่\"เฉพาะ หมู่ 2-9, 12-13(ส่วนหมู่ 1, 10-11 ใช้รหัส 50150)\"
50330สันป่ายางแม่แตงเชียงใหม่
50150สันมหาพนแม่แตงเชียงใหม่
50150อินทขิลแม่แตงเชียงใหม่
50180ขี้เหล็กแม่ริมเชียงใหม่
50180ดอนแก้วแม่ริมเชียงใหม่
50180โป่งแยงแม่ริมเชียงใหม่
50180แม่แรมแม่ริมเชียงใหม่
50180แม่สาแม่ริมเชียงใหม่
50180ริมใต้แม่ริมเชียงใหม่
50180ริมเหนือแม่ริมเชียงใหม่
50330สะลวงแม่ริมเชียงใหม่
50180สันโป่งแม่ริมเชียงใหม่
50180ห้วยทรายแม่ริมเชียงใหม่
50180เหมืองแก้วแม่ริมเชียงใหม่
50360ดอนเปาแม่วางเชียงใหม่
50360ทุ่งปี้แม่วางเชียงใหม่
50360ทุ่งรวงทองแม่วางเชียงใหม่
50360บ้านกาดแม่วางเชียงใหม่
50360แม่วินแม่วางเชียงใหม่
50130ทาเหนือแม่ออนเชียงใหม่
50130บ้านสหกรณ์แม่ออนเชียงใหม่
50130แม่ทาแม่ออนเชียงใหม่
50130ห้วยแก้วแม่ออนเชียงใหม่
50130ออนกลางแม่ออนเชียงใหม่
50130ออนเหนือแม่ออนเชียงใหม่
50280ท่าตอนแม่อายเชียงใหม่
50280บ้านหลวงแม่อายเชียงใหม่
50280มะลิกาแม่อายเชียงใหม่
50280แม่นาวางแม่อายเชียงใหม่
50280แม่สาวแม่อายเชียงใหม่
50280แม่อายแม่อายเชียงใหม่
50280สันต้นหมื้อแม่อายเชียงใหม่
50350เปียงหลวงเวียงแหงเชียงใหม่
50350เมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่
50350แสนไหเวียงแหงเชียงใหม่
50250บ่อแก้วสะเมิงเชียงใหม่
50250แม่สาบสะเมิงเชียงใหม่
50250ยั้งเมินสะเมิงเชียงใหม่
50250สะเมิงใต้สะเมิงเชียงใหม่
50250สะเมิงเหนือสะเมิงเชียงใหม่
50130แช่ช้างสันกำแพงเชียงใหม่
50130ต้นเปาสันกำแพงเชียงใหม่
50130ทรายมูลสันกำแพงเชียงใหม่
50130บวกค้างสันกำแพงเชียงใหม่
50130แม่ปูคาสันกำแพงเชียงใหม่
50130ร้องวัวแดงสันกำแพงเชียงใหม่
50130สันกลางสันกำแพงเชียงใหม่
50130สันกำแพงสันกำแพงเชียงใหม่
50130ห้วยทรายสันกำแพงเชียงใหม่
50130ออนใต้สันกำแพงเชียงใหม่
50210ป่าไผ่สันทรายเชียงใหม่
50210เมืองเล็นสันทรายเชียงใหม่
50290แม่แฝกสันทรายเชียงใหม่
50290แม่แฝกใหม่สันทรายเชียงใหม่
50210สันทรายน้อยสันทรายเชียงใหม่
50210สันทรายหลวงสันทรายเชียงใหม่
50210สันนาเม็งสันทรายเชียงใหม่
50210สันป่าเปาสันทรายเชียงใหม่
50210สันพระเนตรสันทรายเชียงใหม่
50290หนองหารสันทรายเชียงใหม่
50210หนองแหย่งสันทรายเชียงใหม่
50120ท่าวังพร้าวสันป่าตองเชียงใหม่
50120ทุ่งต้อมสันป่าตองเชียงใหม่
50120ทุ่งสะโตกสันป่าตองเชียงใหม่
50120น้ำบ่อหลวงสันป่าตองเชียงใหม่
50120บ้านกลางสันป่าตองเชียงใหม่
50120บ้านแมสันป่าตองเชียงใหม่
50120มะขามหลวงสันป่าตองเชียงใหม่
50120มะขุนหวานสันป่าตองเชียงใหม่
50120แม่ก๊าสันป่าตองเชียงใหม่
50120ยุหว่าสันป่าตองเชียงใหม่
50120สันกลางสันป่าตองเชียงใหม่
50140ขัวมุงสารภีเชียงใหม่
50140ชมภูสารภีเชียงใหม่
50140ไชยสถานสารภีเชียงใหม่
50140ดอนแก้วสารภีเชียงใหม่
50140ท่ากว้างสารภีเชียงใหม่
50140ท่าวังตาลสารภีเชียงใหม่
50140ป่าบงสารภีเชียงใหม่
50140ยางเนิ้งสารภีเชียงใหม่
50140สันทรายสารภีเชียงใหม่
50140สารภีสารภีเชียงใหม่
50140หนองผึ้งสารภีเชียงใหม่
50140หนองแฝกสารภีเชียงใหม่
50230ขุนคงหางดงเชียงใหม่
50230น้ำแพร่หางดงเชียงใหม่
50230บ้านปงหางดงเชียงใหม่
50230บ้านแหวนหางดงเชียงใหม่
50230สบแม่ข่าหางดงเชียงใหม่
50230สันผักหวานหางดงเชียงใหม่
50230หนองแก๋วหางดงเชียงใหม่
50230หนองควายหางดงเชียงใหม่
50340หนองตองหางดงเชียงใหม่
50230หางดงหางดงเชียงใหม่
50230หารแก้วหางดงเชียงใหม่
50310นาเกียนอมก๋อยเชียงใหม่
50310ม่อนจองอมก๋อยเชียงใหม่
50310แม่ตื่นอมก๋อยเชียงใหม่
50310ยางเปียงอมก๋อยเชียงใหม่
50310สบโขงอมก๋อยเชียงใหม่
50310อมก๋อยอมก๋อยเชียงใหม่
50240นาคอเรือฮอดเชียงใหม่
50240บ่อสลีฮอดเชียงใหม่
50240บ่อหลวงฮอดเชียงใหม่
50240บ้านตาลฮอดเชียงใหม่
50240หางดงฮอดเชียงใหม่
50240ฮอดฮอดเชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล ข่วงเปา อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอยแก้ว อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่สอย อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่สอย อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สบเตี๊ยะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชียงดาว อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งข้าวพวง อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปิงโค้ง อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองคอง อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองงาย อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองนะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่นะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปงตำ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ทะลบ อำเภอ ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีดงเย็น อำเภอ ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองบัว อำเภอ ไชยปราการ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอยเต่า อำเภอ ดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าเดื่อ อำเภอ ดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บงตัน อำเภอ ดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแอ่น อำเภอ ดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล โปงทุ่ง อำเภอ ดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล มืดกา อำเภอ ดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เทพเสด็จ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าป้อง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าเมี่ยง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าลาน อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่คือ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่โป่ง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ฮ้อยเงิน อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลวงเหนือ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สง่าบ้าน อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันปูเลย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำราญราษฎร์ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอยหล่อ อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางคราม อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สองแคว อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันติสุข อำเภอ ดอยหล่อ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ม่อนปิ่น อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ข่า อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่คะ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่งอน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่สูน อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เวียง อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันทราย อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เขื่อนผาก อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งหลวง อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำแพร่ อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านโป่ง อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าตุ้ม อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าไหน่ อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ปั๋ง อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่แวน อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เวียง อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันทราย อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล โหล่งขอด อำเภอ พร้าว จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช้างคลาน อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช้างเผือก อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช้างม่อย อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าศาลา อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าแดด อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าตัน อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล พระสิงห์ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่เหียะ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล วัดเกต อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ศรีภูมิ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหอย อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล หายยา อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล กองแขก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แจ่มหลวง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช่างเคิ่ง อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าผา อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านจันทร์ อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านทับ อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ปางหินฝน อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่แดด อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่นาจร อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ศึก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล กื้ดช้าง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ช่อแล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านช้าง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านเป้า อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าแป๋ อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองก๋าย อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่แตง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่หอพระ อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สบเปิง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สบเปิง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันป่ายาง อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันมหาพน อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขี้เหล็ก อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนแก้ว อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล โป่งแยง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่แรม อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่สา อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ริมใต้ อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ริมเหนือ อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะลวง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันโป่ง อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยทราย อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เหมืองแก้ว อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนเปา อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งปี้ อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งรวงทอง อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกาด อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่วิน อำเภอ แม่วาง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทาเหนือ อำเภอ แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านสหกรณ์ อำเภอ แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ทา อำเภอ แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยแก้ว อำเภอ แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ออนกลาง อำเภอ แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ออนเหนือ อำเภอ แม่ออน จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าตอน อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านหลวง อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะลิกา อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่นาวาง อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่สาว อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่อาย อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันต้นหมื้อ อำเภอ แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เปียงหลวง อำเภอ เวียงแหง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองแหง อำเภอ เวียงแหง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แสนไห อำเภอ เวียงแหง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อแก้ว อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยั้งเมิน อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะเมิงใต้ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สะเมิงเหนือ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แช่ช้าง อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ต้นเปา อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทรายมูล อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บวกค้าง อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ปูคา อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ร้องวัวแดง อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันกลาง อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันกำแพง อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ห้วยทราย อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ออนใต้ อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าไผ่ อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองเล็น อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่แฝก อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่แฝกใหม่ อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันทรายหลวง อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันนาเม็ง อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันป่าเปา อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันพระเนตร อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแหย่ง อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าวังพร้าว อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งต้อม อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ทุ่งสะโตก อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำบ่อหลวง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านกลาง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแม อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะขามหลวง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล มะขุนหวาน อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ก๊า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยุหว่า อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันกลาง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขัวมุง อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ชมภู อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ไชยสถาน อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอนแก้ว อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่ากว้าง อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ท่าวังตาล อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าบง อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางเนิ้ง อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันทราย อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สารภี อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองผึ้ง อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแฝก อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ขุนคง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล น้ำแพร่ อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านปง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแหวน อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สบแม่ข่า อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันผักหวาน อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแก๋ว อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองควาย อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองตอง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล หางดง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล หารแก้ว อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาเกียน อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ม่อนจอง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ตื่น อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สบโขง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล อมก๋อย อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล นาคอเรือ อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อสลี อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ่อหลวง อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านตาล อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล หางดง อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ฮอด อำเภอ ฮอด จังหวัด เชียงใหม่,