เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ พร้าว 50190
ชื่อที่ทำการ : พร้าว
Postoffice Name : PHRAO
ที่อยู่ : 202หมู่4 เวียง พร้าว เชียงใหม่
โทร. : 0 5347 5289
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   เขื่อนผากพร้าวเชียงใหม่
   ทุ่งหลวงพร้าวเชียงใหม่
   น้ำแพร่พร้าวเชียงใหม่
   บ้านโป่งพร้าวเชียงใหม่
   ป่าตุ้มพร้าวเชียงใหม่
   ป่าไหน่พร้าวเชียงใหม่
   แม่ปั๋งพร้าวเชียงใหม่
   แม่แวนพร้าวเชียงใหม่
   เวียงพร้าวเชียงใหม่
   สันทรายพร้าวเชียงใหม่
   โหล่งขอดพร้าวเชียงใหม่
       Tags : พร้าว 50190 รหัสไปราณีย์ เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ทุ่งหลวง พร้าว เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่แวน พร้าว เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ เวียง พร้าว เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สันทราย พร้าว เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่,