เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ บ้านกาด 50360
ชื่อที่ทำการ : บ้านกาด
Postoffice Name : BAN KAT
ที่อยู่ : 1หมู่5 บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่
โทร. : 0 5348 9171
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   ดอนเปาแม่วางเชียงใหม่
   ทุ่งปี้แม่วางเชียงใหม่
   ทุ่งรวงทองแม่วางเชียงใหม่
   บ้านกาดแม่วางเชียงใหม่
   แม่วินแม่วางเชียงใหม่
       Tags : บ้านกาด 50360 รหัสไปราณีย์ ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ทุ่งปี้ แม่วาง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ทุ่งรวงทอง แม่วาง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้านกาด แม่วาง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่,