เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ ไชยปราการ 50320
ชื่อที่ทำการ : ไชยปราการ
Postoffice Name : CHAI PRAKAN
ที่อยู่ : 125/3หมู่2 หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่
โทร. : 0 5345 7017
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   ปงตำไชยปราการเชียงใหม่
   แม่ทะลบไชยปราการเชียงใหม่
   ศรีดงเย็นไชยปราการเชียงใหม่
   หนองบัวไชยปราการเชียงใหม่
   แม่ข่าฝางเชียงใหม่
   แม่งอนฝางเชียงใหม่
       Tags : ไชยปราการ 50320 รหัสไปราณีย์ ปงตำ ไชยปราการ เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่งอน ฝาง เชียงใหม่,