เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
AD Word  

     


   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่


รหัสไปรษณีย์ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
50210ป่าไผ่สันทรายเชียงใหม่
50210เมืองเล็นสันทรายเชียงใหม่
50290แม่แฝกสันทรายเชียงใหม่
50290แม่แฝกใหม่สันทรายเชียงใหม่
50210สันทรายน้อยสันทรายเชียงใหม่
50210สันทรายหลวงสันทรายเชียงใหม่
50210สันนาเม็งสันทรายเชียงใหม่
50210สันป่าเปาสันทรายเชียงใหม่
50210สันพระเนตรสันทรายเชียงใหม่
50210หนองจ๊อมสันทรายเชียงใหม่\"ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 4<เฉพาะหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์, สีวลี 1-2, นันทนา 1, พฤกษวารี, ชัยพฤกษ์ และ ชลลดา>ใช้รหัส 50290)\"
50290หนองจ๊อมสันทรายเชียงใหม่\"เฉพาะ หมู่ 4<เฉพาะหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์, สีวลี 1-2, นันทนา 1, พฤกษวารี, ชัยพฤกษ์ และ ชลลดา>(นอกนั้น ใช้รหัส 50210)\"
50290หนองหารสันทรายเชียงใหม่
50210หนองแหย่งสันทรายเชียงใหม่
         


Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าไผ่ อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เมืองเล็น อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่แฝก อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่แฝกใหม่ อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันทรายน้อย อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันทรายหลวง อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันนาเม็ง อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันป่าเปา อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันพระเนตร อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองจ๊อม อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองจ๊อม อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล หนองแหย่ง อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่,