เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ ดอยสะเก็ด 50220
ชื่อที่ทำการ : ดอยสะเก็ด
Postoffice Name : DOI SAKET
ที่อยู่ : 154/2หมู่5 ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
โทร. : 0 5349 5504
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   เชิงดอยดอยสะเก็ดเชียงใหม่
   ตลาดขวัญดอยสะเก็ดเชียงใหม่
   ตลาดใหญ่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
   เทพเสด็จดอยสะเก็ดเชียงใหม่
   ป่าป้องดอยสะเก็ดเชียงใหม่
   ป่าเมี่ยงดอยสะเก็ดเชียงใหม่
   ป่าลานดอยสะเก็ดเชียงใหม่
   แม่คือดอยสะเก็ดเชียงใหม่
   แม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่
   แม่ฮ้อยเงินดอยสะเก็ดเชียงใหม่
   ลวงเหนือดอยสะเก็ดเชียงใหม่
   สง่าบ้านดอยสะเก็ดเชียงใหม่
   สันปูเลยดอยสะเก็ดเชียงใหม่
   สำราญราษฎร์ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
       Tags : ดอยสะเก็ด 50220 รหัสไปราณีย์ เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตลาดใหญ่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ป่าลาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่คือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สง่าบ้าน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สำราญราษฎร์ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่,