เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     

กระดาษพิมพ์ที่อยู่

   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่


รหัสไปรษณีย์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
50220เชิงดอยดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220ตลาดขวัญดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220ตลาดใหญ่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220เทพเสด็จดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220ป่าป้องดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220ป่าเมี่ยงดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220ป่าลานดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220แม่คือดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220แม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220แม่ฮ้อยเงินดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220ลวงเหนือดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220สง่าบ้านดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220สันปูเลยดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220สำราญราษฎร์ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล เชิงดอย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล เทพเสด็จ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าป้อง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าเมี่ยง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ป่าลาน อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่คือ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่โป่ง อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่ฮ้อยเงิน อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ลวงเหนือ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สง่าบ้าน อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สันปูเลย อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สำราญราษฎร์ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่,