เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ ดอยเต่า 50260
ชื่อที่ทำการ : ดอยเต่า
Postoffice Name : DOI TAO
ที่อยู่ : 320หมู่3ถนนฮอด-แม่ตืน ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่
โทร. : 0 5346 9063
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   ดอยเต่าดอยเต่าเชียงใหม่
   ท่าเดื่อดอยเต่าเชียงใหม่
   บงตันดอยเต่าเชียงใหม่
   บ้านแอ่นดอยเต่าเชียงใหม่
   โปงทุ่งดอยเต่าเชียงใหม่
   มืดกาดอยเต่าเชียงใหม่
       Tags : ดอยเต่า 50260 รหัสไปราณีย์ ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บงตัน ดอยเต่า เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้านแอ่น ดอยเต่า เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ มืดกา ดอยเต่า เชียงใหม่,