เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ ฝาง 50110
ชื่อที่ทำการ : ฝาง
Postoffice Name : FANG
ที่อยู่ : 52/1หมู่4ถนนโชตนา เวียง ฝาง เชียงใหม่
โทร. : 0 5345 1149
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   โป่งน้ำร้อนฝางเชียงใหม่
   ม่อนปิ่นฝางเชียงใหม่
   แม่คะฝางเชียงใหม่
   แม่สูนฝางเชียงใหม่
   เวียงฝางเชียงใหม่
   สันทรายฝางเชียงใหม่
       Tags : ฝาง 50110 รหัสไปราณีย์ โป่งน้ำร้อน ฝาง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ม่อนปิ่น ฝาง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่คะ ฝาง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่สูน ฝาง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ เวียง ฝาง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สันทราย ฝาง เชียงใหม่,