เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ เวียงแหง 50350
ชื่อที่ทำการ : เวียงแหง
Postoffice Name : WIANG HAENG
ที่อยู่ : 2/2หมู่3 เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่
โทร. : 0 5347 7050
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   เปียงหลวงเวียงแหงเชียงใหม่
   เมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่
   แสนไหเวียงแหงเชียงใหม่
       Tags : เวียงแหง 50350 รหัสไปราณีย์ เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แสนไห เวียงแหง เชียงใหม่,