เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ ฮอด 50240
ชื่อที่ทำการ : ฮอด
Postoffice Name : HOT
ที่อยู่ : 481หมู่12 หางดง ฮอด เชียงใหม่
โทร. : 0 5346 1090
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   บ้านแปะจอมทองเชียงใหม่
   แม่สอยจอมทองเชียงใหม่\"ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 14 ใช้รหัส 50160)\"
   นาคอเรือฮอดเชียงใหม่
   บ่อสลีฮอดเชียงใหม่
   บ่อหลวงฮอดเชียงใหม่
   บ้านตาลฮอดเชียงใหม่
   หางดงฮอดเชียงใหม่
   ฮอดฮอดเชียงใหม่
       Tags : ฮอด 50240 รหัสไปราณีย์ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้านตาล ฮอด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ หางดง ฮอด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ฮอด ฮอด เชียงใหม่,