เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     

กระดาษพิมพ์ที่อยู่

   

รหัสไปรษณีย์ จังหวัดเชียงใหม่


รหัสไปรษณีย์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


รหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ จังหวัด หมายเหตุ
         
50160ข่วงเปาจอมทองเชียงใหม่
50160ดอยแก้วจอมทองเชียงใหม่
50240บ้านแปะจอมทองเชียงใหม่
50160บ้านหลวงจอมทองเชียงใหม่
50160แม่สอยจอมทองเชียงใหม่\"เฉพาะ หมู่ 14(นอกนั้น ใช้รหัส 50240)\"
50240แม่สอยจอมทองเชียงใหม่\"ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 14 ใช้รหัส 50160)\"
50160สบเตี๊ยะจอมทองเชียงใหม่
         Tags : รหัสไปราณีย์ ตำบล ข่วงเปา อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล ดอยแก้ว อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านแปะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่สอย อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล แม่สอย อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ตำบล สบเตี๊ยะ อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่,