เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ แม่แตง 50150
ชื่อที่ทำการ : แม่แตง
Postoffice Name : MAE TAENG
ที่อยู่ : 228/1หมู่2ถนนเทศบาล10 สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่
โทร. : 0 5347 1324
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   กื้ดช้างแม่แตงเชียงใหม่
   ขี้เหล็กแม่แตงเชียงใหม่
   ช่อแลแม่แตงเชียงใหม่
   บ้านช้างแม่แตงเชียงใหม่
   บ้านเป้าแม่แตงเชียงใหม่
   ป่าแป๋แม่แตงเชียงใหม่
   เมืองก๋ายแม่แตงเชียงใหม่
   แม่แตงแม่แตงเชียงใหม่
   แม่หอพระแม่แตงเชียงใหม่
   สบเปิงแม่แตงเชียงใหม่\"เฉพาะ หมู่ 1, 10-11(ส่วนหมู่ 2-9, 12-13 ใช้รหัส 50330)\"
   สันมหาพนแม่แตงเชียงใหม่
   อินทขิลแม่แตงเชียงใหม่
       Tags : แม่แตง 50150 รหัสไปราณีย์ กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ บ้านเป้า แม่แตง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่,