Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/noplink.com/postcode_p.php on line 22
ปณ. 50300
   


  เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ 50300
ชื่อที่ทำการ :
Postoffice Name :
ที่อยู่ :
โทร. :
Fax. :
     


Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/noplink.com/postcode_p.php on line 140
พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   ช้างเผือกเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
   ช้างม่อยเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
   ป่าตันเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
   สันผีเสื้อเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่\"ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 1<เฉพาะหมู่บ้านจัดสรรชัยพฤกษ์> ใช้รหัส 50290)\"
       Tags : 50300 รหัสไปราณีย์ ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ป่าตัน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สันผีเสื้อ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่,