เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ เชียงดาว 50170
ชื่อที่ทำการ : เชียงดาว
Postoffice Name : CHIANG DAO
ที่อยู่ : 47หมู่7ถนนโชตนา เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
โทร. : 0 5345 5058
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   เชียงดาวเชียงดาวเชียงใหม่
   ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวเชียงใหม่
   ปิงโค้งเชียงดาวเชียงใหม่
   เมืองคองเชียงดาวเชียงใหม่
   เมืองงายเชียงดาวเชียงใหม่
   เมืองนะเชียงดาวเชียงใหม่
   แม่นะเชียงดาวเชียงใหม่
       Tags : เชียงดาว 50170 รหัสไปราณีย์ เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ทุ่งข้าวพวง เชียงดาว เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่,