เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ สันป่ายาง 50330
ชื่อที่ทำการ : สันป่ายาง
Postoffice Name : SAN PA YANG
ที่อยู่ : 45/1หมู่2 สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่
โทร. : 0 5337 4216
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   สบเปิงแม่แตงเชียงใหม่\"เฉพาะ หมู่ 2-9, 12-13(ส่วนหมู่ 1, 10-11 ใช้รหัส 50150)\"
   สันป่ายางแม่แตงเชียงใหม่
   สะลวงแม่ริมเชียงใหม่
       Tags : สันป่ายาง 50330 รหัสไปราณีย์ สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สันป่ายาง แม่แตง เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สะลวง แม่ริม เชียงใหม่,