เว็บลิงค์ส่วนตัว
  Web Seek
  รหัสไปรษณีย์
  ค่าส่งไปรษณีย์
  เว็บลิงค์แนะนำ
   Sign in

 
ซองไปรษณีย์  
ซองเอกสาร  
ซองไปรษณีย์พลาสติก  
ซองส่งเสื้อผ้า  
AD Word  

     
   

รหัสไปรษณีย์


กระดาษพิมพ์ที่อยู่


ข้อมูลที่ทำการไปรษณีย์ สันทราย 50210
ชื่อที่ทำการ : สันทราย
Postoffice Name : SAN SAI
ที่อยู่ : 231หมู่5ถนนเชียงใหม่-พร้าว สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่
โทร. : 0 5349 1697
Fax. :
     

พื้นที่รับผิดชอบ
ตำบล/แขวง เขต/อำเภอ จังหวัด/เมือง หมายเหตุ
       
   ป่าไผ่สันทรายเชียงใหม่
   เมืองเล็นสันทรายเชียงใหม่
   สันทรายน้อยสันทรายเชียงใหม่
   สันทรายหลวงสันทรายเชียงใหม่
   สันนาเม็งสันทรายเชียงใหม่
   สันป่าเปาสันทรายเชียงใหม่
   สันพระเนตรสันทรายเชียงใหม่
   หนองจ๊อมสันทรายเชียงใหม่\"ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 4<เฉพาะหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์, สีวลี 1-2, นันทนา 1, พฤกษวารี, ชัยพฤกษ์ และ ชลลดา>ใช้รหัส 50290)\"
   หนองแหย่งสันทรายเชียงใหม่
       Tags : สันทราย 50210 รหัสไปราณีย์ ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ เมืองเล็น สันทราย เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สันทรายหลวง สันทราย เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่,รหัสไปราณีย์ หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่,